GranskadGodkand GG 2017

head vitryssland

I Vitryssland arbetar Hoppets Stjärna tillsammans med den lokala organisationen BelAPDIiMI främst med att förbättra situationen för barn med funktionsnedsättning. Detta gör vi exempelvis genom att ge stöd till dagverksamheter för barn med funktionsnedsättning och föräldragrupper, samt genom kunskapsöverföring från nordiska arbetsterapeuter, sjukgymnaster, speciallärare med flera till vitrysk vårdpersonal och myndigheter.

Målet med arbetet är att förbättra levnadsvillkoren för barnen genom att ge dem en plats där de bemöts med kärlek, kunskap och respekt, samt genom att lära ut rättigheter och förändra attityder hos vårdpersonal, politiker och samhället i stort gentemot barn med funktionsnedsättning. Synen på dessa barn har länge präglats av föreställningen att människor med funktionsnedsättning inte kan bidra till samhället, och att de därför är mindervärdiga. I stället har de placerats på institutioner, där de inte fått någon möjlighet att utvecklas som människor och leva fullvärdiga liv. De fick aldrig komma upp ur sängarna, inte lära sig att gå, tala, äta själva, klä sig eller klara sig utan blöja. Det fanns helt enkelt inte tid att ge alla barn tillräcklig omvårdnad.

I Vitryssland driver vi nu projekt som bland annat har som mål att barn med funktionsnedsättning ska integreras i samhället; de ska kunna komma till den lokala skolan och få bo tillsammans med sina föräldrar istället för att placeras på institution. Till vår hjälp har vi arbetsterapeuter, sjukgymnaster och specialpedagoger från Norden som utbildar och informerar vårdpersonal och myndigheter i Vitryssland. Ett av pilotprojekten har varit att visa myndighterna på ett alternativ till institution i form av ett avlastningshem, där barnen vistas under en kort tid,  då föräldrar behöver avlastning.

En annan viktig del av vårt arbete i Vitryssland är att föra barnens talan, vara deras röst och få myndigheter, vårdpersonal och samhället i stort att se dessa barn som människor med ett eget värde. Tack vare vårt helhjärtade arbete för barnen i Vitryssland kan vi se att attityder och konkreta arbetssätt börjat förändras till det bättre. 

Hjälp på många sätt 
Hoppets Stjärna har också gett materiellt stöd till flera institutioner, matpaket har vid flera tillfällen delats ut till familjer och strålskadade barn från områden som drabbats efter Tjernobylolyckan har fått komma på rekreationsläger i Norden.

Kortfakta Vitryssland
Vitryssland

Antal invånare: 10 293 011
Statsskick: Republik
Yta: 207 293 011 km2
Huvudstad: Minsk
BNP per invånare: 7 711 USD
Valuta: Vitrysk Rubel
Språk: Ryska, vitryska
Viktigaste exportvaror: Tung tillverkningsindustri (maskiner och tillbehör), kemisk gödningsmedel, metaller och livsmedel.
Religion: Ortodoxa kyrkan, Katoliker

Visste du...

18 landeratt Hoppets Stjärna bedriver verksamhet i 12 länder världen över.

30000 barn

att mer än 30 000 barn varje dag får utbildning och omsorg genom Hoppets Stjärna.