GranskadGodkand GG 2017

head trinidad

I Trinidad ger Hoppets Stjärna stöd till förskolor som ligger i fattiga slumområden. Grundskolan i Trinidad är på papperet tillgänglig för alla, då den är både gratis och obligatorisk. Verkligheten är dock en annan då det krävs av barnen ska ha gått på förskola innan de får börja grundskolan, och där lärt sig grundläggande kunskaper.

För fattiga familjer är detta ett stort problem, då bra förskolor är oftast privata och har så höga terminsavgifter att de inte har råd att låta barnen gå dit. Detta gör att den redan fattiga befolkningen döms till ett liv i fortsatt fattigdom, med få möjligheter att förändra sin situation.

En möjlighet till utbildning
Målet med Hoppets Stjärnas förskolverksamhet i Trinidad är att ge fattiga barn de kunskaper som krävs för att de ska kunna komma in på grundskolan, så att de i framtiden har bättre möjligheter att kunna styra sina egna liv. På våra skolor får barnen även ett mål näringsriktig mat och grundläggande hälsovård. Tillsammans skapar dessa saker förutsättningar för att barn från fattiga miljöer ska kunna resa sig och växa upp till friska, utbildade vuxna som kan försörja sig själva och sin familj. På så vis är vi med och utvecklar hela samhällen! För hur ska ett barn kunna resa sig ur fattigdom om han eller hon inte kan läsa eller skriva, alltid är hungrig eller sjuk?

Ett annat viktigt mål med verksamheten är att visa dessa barn och deras föräldrar att det finns människor som ser deras svåra situation och som vill hjälp dem att förändra den.

Kortfakta Trinidad & Tobago
Trinidad-Tobago

Antal invånare: 1 065 842
Statsskick: Republik
Yta: 5 128 km2
Huvudstad: Port of Spain
BNP per invånare: 17 158 USD
Valuta: Trinidad dollar
Språk: Engelska
Viktigaste exportvaror: Petrolium, turism och tillverkningsindustrin
Religion: Kristendom 63%, Hinduism 18%, Islam 5%

Visste du...

18 landeratt Hoppets Stjärna bedriver verksamhet i 12 länder världen över.

30000 barn

att mer än 30 000 barn varje dag får utbildning och omsorg genom Hoppets Stjärna.