GranskadGodkandGG 2016 2

head rumanien

I Rumänien och Moldavien arbetar Star of Hope Romania främst med att förbättra situationen för barn med funktionsnedsättningar. Vi arbetar också för att förhindra att barn hamnar på gatan. Detta gör vi exempelvis genom att ge stöd till olika dagverksamheter, dels för socialt utslagna barn men också för barn med funktionsnedsättning. Vi driver också habiliteringsverksamhet, integreringsarbete och arbetar med uppbyggnad av föräldraföreningar. Genom nordiska arbetsterapeuter, sjukgymnaster, speciallärare med flera förmedlar vi kunskapsöverföring till rumänsk vårdpersonal och myndigheter något som på flera områden ändrat deras sätt att arbeta. Star of Hope arbetar även aktivt med opinionsbildning och attitydförändringar genom rumänsk media.

Målet med arbetet i Rumänien är att förbättra levnadsvillkoren för barn med funktionsnedsättning och socialt utslagna barn genom att ge dem en plats där de bemöts med kärlek, kunskap och respekt, samt genom att stärka barnens föräldrar och lära dem vilka rättigheter barnen faktiskt har samt stötta dem i kampen för att förverkliga och förbättra dessa rättigheter.

Vi arbetar även aktivt med att förändra attityder hos vårdpersonal, politiker och samhället i stort. Synen på dessa barn har länge präglats av föreställningen att människor med funktionshinder inte kan bidra till samhället och att de därför är mindervärdiga. I stället har de placerats på institutioner, där de fått utstå både fysisk och psykisk misshandel. De fick aldrig komma upp ur sängarna, inte lära sig att gå, tala, äta själva, klä sig eller klara sig utan blöja. Det fanns helt enkelt inte tid att ge alla barn tillräcklig omvårdnad. Barnen blev understimulerade och tvingades till ett liv utan möjlighet att utvecklas som människor och leva fullvärdiga liv.

Idag, 20 år efter att vi började vårt arbete i Rumänien så kan vi se att en medveten satsning på barnens rättigheter har gett resultat, exempelvis får många barn med funktionshinder nu gå på vanlig rumänsk förskola och grundskola. Många barn har också räddats från ett liv på gatan och integrerats i samhället.

Sedan 2007 arbetar Star of Hope Romania även i grannlandet Moldavien, även där är målet att förbättra levnadsvillkoren för barn med funktionsnedsättning och socialt utslagna barn.

 

Kortfakta Rumänien/Moldavien
Rumanien-Moldavien

Antal invånare: xxx
Statsskick: Republik
Yta: 64 589 km2
Huvudstad: xxx
BNP per invånare: xxx
Valuta: xxx
Språk: xxx
Viktigaste exportvaror:
Religion: xxx

Visste du...

18 landeratt Hoppets Stjärna bedriver verksamhet i 12 länder världen över.

30000 barn

att mer än 30 000 barn varje dag får utbildning och omsorg genom Hoppets Stjärna.