GranskadGodkandGG 2016 2

head kenya

Hälften av Kenyas befolkning är under 15 år och myndigheterna har inte möjlighet att ge en bra skolgång till alla. Star of Hope Kenya arbetar framförallt med för- och grundskolor i landet men jobbar även med katastrofarbete genom att dela ut mat och borra efter rent vatten i det torra och undernärda området Turkana i nordvästra Kenya. Samtliga skolor och projekt i landet skall hålla en god och hög kvalitet på struktur och pedagogik samt ha tillgång till rent vatten. Star of Hope driver idag totalt fem projekt i landet som dagligen tar emot ca 600 barn och 50 yrkesstudenter. Samtliga projekt ligger i närheten av kuststaden Mombasa.

  • Jimba Nursery School – Skolan, som invigdes 2008, ligger ca 3 mil utanför kuststaden Mombasa och tar varje dag emot strax över 100 barn.
  • Star of Hope Nursery School – Skolan ligger i Mikindani, en förstad till kuststaden Mombasa där Star of Hope arbetat sedan 1974. Skolan byggdes 1987 med stöd från SIDA. Till skolan kommer varje dag ca 250 barn.
  • Mdomo Nursery School – Skolan ligger ca 1,5 mil utanför kuststaden Mombasa och tar varje dag emot ca 70 barn.
  • Living Word School – Skolan ligger i Mikindani, en förstad till kuststaden Mombasa där Star of Hope arbetat sedan 1974. Skolan byggdes 1996 med stöd från SIDA. Till skolan kommer varje dag ca 170 barn.
  • Star of Hope Training Institute - Vår yrkesskola som ligger i Mikindani, en förstad till kuststaden Mombasa där Star of Hope arbetat sedan 1974. Projektet startades 2001 och tar varje dag emot ca 50 elever mellan 14 och 20 år.

Barnen är Kenyas framtid

Genom våra insatser i Kenya vill vi ge barn en utbildning och en bättre framtid. Vi vill att våra skolor skall kunna vara modellskolor för alla skolor i landet. Tack vare ditt stöd är detta möjligt. Som fadder kan du hjälpa till att utbilda, motverka undernäring och ge en bättre hälsa till Kenyas barn. På så vis ger vi Kenyas barn en bra start på livet. 

Vi ger barnen en bättre framtid!

Målet med våra skolor i Kenya är att ge barnen som fötts under svåra förhållanden en utbildning och därmed bättre framtidsmöjligheter. I skolorna ges grundläggande undervisning i läsning, skrivning, matematik, engelska, naturkunskap osv. Barnen uppmuntras även att tänka självständigt och lära sig demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter. På våra förskolor får barnen omvårdnad och möjlighet att utvecklas genom lek i en trygg miljö med vår kärleksfulla och kunniga personal. I yrkesskolan får eleverna lära sig sömnad, jordbruk eller IT. Vi ställer höga krav på pedagogiken i våra skolor! På skolorna odlar personalen och barnen grönsaker och man har även en hönsfarm. Grönsakerna och hönorna är inte bara en del i utbildningen utan används även till skolornas matlagning. Tack vare denna insats får barnen, som fötts in i fattigdom, en bra start och nya framtidsmöjligheter.

Utbildning, mat och hälsovård

Förutom utbildning ger du, med ditt stöd, näringsrik mat och grundläggande hälsovård till barnen på skolorna. Maten fungerar som en viktig motivation för många föräldrar att skicka sina barn till skolan och bekämpar även den undernäring som hotar barn från fattiga familjer. Vi vill att det vid varje skola skall finnas rent vatten som även byarnas invånare får del av. Rent vatten är en förutsättning för en god hygien och en minskning av de många sjukdomar smutsigt vatten för med sig. På skolorna erbjuder vi barnen grundläggande hälsovård i form av hälsokontroller och vaccination.

 

Kortfakta Kenya
Kenya

Antal invånare: 41 609 728 (2011)
Statsskick: Republik, enhetsstat
Yta: 582 646 km2
Huvudstad: Nairobi, 3 200 000 invånare (2010)
Befolkningstillväxt: 2,9 %
BNP per invånare: 875 USD (2011)
Valuta: Kenyansk Shilling
Språk: Swahili (Kiswahili), engelska samt ett 30-tal lokala språk
Viktigaste exportvaror: Jordbruksprodukter, kaffe, frukt och te
Religion: Majoritet kristna samt inhemska religioner
Läs- och skrivkunnighet: 87 %
Andel barn som börjar grundskolan: 82,8 % (2009)

Visste du...

18 landeratt Hoppets Stjärna bedriver verksamhet i 12 länder världen över.

30000 barn

att mer än 30 000 barn varje dag får utbildning och omsorg genom Hoppets Stjärna.