GranskadGodkand GG 2017

head kenya

Hoppets Stjärnas barnverksamhet i Kenya började 1974, och blev i början av 80-talet mer etablerat. Vi ger kvalitetsutbildning till utsatta barn och ungdomar i fattiga områden runt kuststaden Mombasa där den kommunala skolan ofta är undermålig och eftersatt. Lokalorganisationen har ett starkt och kreativt management som kämpar för barnens bästa och hela tiden försöker utveckla de projekt vi arbetar i.

Idag drivs det totalt fyra projekt i landet som dagligen tar emot ca 1 100 barn och drygt 30 yrkesstudenter.

  • Jimba Nursery School – Skolan, som invigdes 2008, ligger ca 3 mil utanför kuststaden Mombasa och tar varje dag emot cirka 380 barn upp till årskurs fem.
  • Star of Hope Nursery School – Skolan ligger i Mikindani, en förstad till kuststaden Mombasa. Skolan byggdes 1987 med stöd från SIDA. Till skolan kommer varje dag ca 530 barn.
  • Living Word School – Skolan ligger i Mikindani, en förstad till kuststaden Mombasa. Skolan byggdes 1996 med stöd från SIDA. Till skolan kommer varje dag knappt 200 barn upp till årskurs åtta.
  • Star of Hope Training Institute - Vår yrkesskola som ligger också i Mikindani, Projektet startades 2001 och tar varje dag emot drygt 30 elever mellan 14 och 20 år.

Vi stöttar även för närvarande 16 studenter för deras gymnasieutbildning.

Barnen är Kenyas framtid

Genom våra insatser i Kenya vill vi ge barn en utbildning och en bättre framtid. Tack vare ditt stöd är detta möjligt. Som fadder kan du hjälpa till att utbilda, motverka undernäring och ge en bättre hälsa till Kenyas barn. På så vis ger vi Kenyas barn en bra start på livet.

Vi ger barnen en bättre framtid!

Målet med våra skolor i Kenya är att ge barnen som växer upp under svåra förhållanden i utsatta områden en utbildning och därmed bättre framtidsmöjligheter. I skolorna ges grundläggande undervisning i läsning, skrivning, matematik, engelska, naturkunskap osv. Barnen uppmuntras även att tänka självständigt och lära sig demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter. På våra förskolor får barnen omvårdnad och möjlighet att utvecklas genom lek i en trygg miljö med vår kärleksfulla och kunniga personal.

I yrkesskolan får eleverna lära sig skrädderi, broderi och sömnad. Vi ställer höga krav på pedagogiken i våra skolor! På skolorna odlar personalen och barnen grönsaker och man har även en djurfarm. Grönsakerna och djuren är inte bara en del i utbildningen utan används även till skolornas matlagning. Tack vare denna insats får barnen, som fötts in i fattigdom, en bra start och nya framtidsmöjligheter.

Utbildning, mat och hälsovård

Förutom utbildning ger du, med ditt stöd, näringsrik mat och grundläggande hälsovård till barnen på skolorna. Maten fungerar som en viktig motivation för många föräldrar att skicka sina barn till skolan och bekämpar även den undernäring som hotar barn från fattiga familjer. Alla barn får frukost och lunch på skolorna. Vi har även rent dricksvatten på alla skolor. Rent vatten är en förutsättning för en god hygien och en minskning av de många sjukdomar smutsigt vatten för med sig. På skolorna erbjuder vi barnen grundläggande hälsovård i form av hälsokontroller och vi har första hjälpen lådor.

Skolsystem Kenya

Kenya skolsystem har tre års förskola, åtta års grundskola, och fyra års gymnasium. Efter det finns en rad olika universitet, högskolor och yrkesskolor i landet. Skolåret börjar i januari och avslutas i oktober.

Effekter av arbetet i Kenya

De tre senaste åren har 100% av eleverna i avgångsklassen årskurs åtta på grundskolan Living Word klarat examensproven och kvalificerat sig för gymnasiet. Alla 85 barn som gick ut från förskolan i Mikindani flyttades upp till grundskolan. Vi startade nyligen ett par olika stipendieprogram för att kunna ge fler barn längre och bättre utbildningar. Under 2016 studerade 19 barn på gymnasiet genom Hoppets Stjärna. För utförligare effektrapport för Kenya klicka här.   

 

 

Kortfakta Kenya
Kenya

Antal invånare: 41 609 728 (2011)
Statsskick: Republik, enhetsstat
Yta: 582 646 km2
Huvudstad: Nairobi, 3 200 000 invånare (2010)
Befolkningstillväxt: 2,9 %
BNP per invånare: 875 USD (2011)
Valuta: Kenyansk Shilling
Språk: Swahili (Kiswahili), engelska samt ett 30-tal lokala språk
Viktigaste exportvaror: Jordbruksprodukter, kaffe, frukt och te
Religion: Majoritet kristna samt inhemska religioner
Läs- och skrivkunnighet: 87 %
Andel barn som börjar grundskolan: 82,8 % (2009)

Visste du...

18 landeratt Hoppets Stjärna bedriver verksamhet i 12 länder världen över.

30000 barn

att mer än 30 000 barn varje dag får utbildning och omsorg genom Hoppets Stjärna.