GranskadGodkandGG 2016 2

head haiti

Haiti är de amerikanska kontinenternas fattigaste land. Här arbetar Star of Hope Haiti främst med för- och grundskoleverksamhet. Målet med våra skolprojekt är att genom utbildning ge barnen en bra start i livet och en bättre framtid. Vi jobbar även med en syskola för vuxna, getprojektet ”Pay it forward” och har vid många tillfällen gjort insatser vid naturkatastrofer som drabbat landet – inte minst i samband med den förödande jordbävningen 2010.

Vi driver idag sju skolprojekt som omfattar 3 000 barn:

  • Rigaud – I utkanten av Port-au-Prince ligger en skola med 540 barn.
  • Dano - På landsbygden väster om huvudstaden går 600 barn.
  • Jeanton – I en by nio mil norr om Port-au-Prince går 360 barn.
  • Boyer – På landsbygden nio mil från huvudstaden går 500 barn.
  • Hesse - Högt uppe i bergen, drygt tre timmars bilväg från Port-au-Prince, går 360 barn.
  • Bois Negresse – I ett bergsområde på gränsen till Dominikanska Republiken går 290 barn.
  • Marigot – I byn Callier, strax utanför Marigot på Haitis sydkust, går 360 barn.

Övriga projekt

I Hesse bedrivs en syskola för vuxna som hjälper områdets kvinnor att bli självförsörjande. Samtliga byar vi verkar i omfattas också av projektet ”Pay it forward”.

Barnen är Haitis framtid!

Genom våra insatser får barn som fötts under svåra förhållanden chans till utbildning och ljusare framtidsutsikter. Vi vill att våra skolor skall vara modellskolor för alla skolor i landet, och tack vare ditt stöd blir detta möjligt. I skolmiljön får barnen grundläggande undervisning i ämnen som matematik, engelska och natur- kunskap, men uppmuntras även att tänka självständigt och lära sig om demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter. På våra förskolor får barnen möjlighet att utvecklas genom lek i en trygg miljö med vår kärleksfulla och kunniga personal. Vi ställer höga krav på pedagogiken i våra skolor!

Utbildning, mat och hälsovård

Förutom utbildning ger du, med ditt stöd, näringsrik mat och grundläggande hälsovård till barnen på skolorna. Maten fungerar även som en viktig motivation för många föräldrar att skicka sina barn till skolan och bekämpar den undernäring som ofta hotar barn från utsatta familjer. Vi verkar för att det vid varje skola skall finnas rent vatten som även byarnas invånare kan ta del av. Rent vatten är en förutsättning för god hygien och skyddar mot de många sjukdomar som smutsigt vatten för med sig. På skolorna erbjuder vi också grundläggande hälsovård i form av hälsokontroller och vaccination.

 

 

Kortfakta Haiti
Haiti

Antal invånare: 9 923 000 (2009)
Statsskick: Republik
Yta: 27 750 km2
Huvudstad: Port-au-Prince
BNP per invånare: 790 USD (2009)
Valuta: Gourde
Språk: Franska och haitisk creol är officiella språk.
Viktigaste exportvaror: Kläder, skor, mangofrukt, kakao och kaffe
Religion: Katolicism.

Visste du...

18 landeratt Hoppets Stjärna bedriver verksamhet i 12 länder världen över.

30000 barn

att mer än 30 000 barn varje dag får utbildning och omsorg genom Hoppets Stjärna.