GranskadGodkand GG 2017

head haiti

Haiti är de amerikanska kontinenternas fattigaste land. Här arbetar Star of Hope Haiti främst med för- och grundskoleverksamhet sedan 1979. Målet med våra skolprojekt är att genom utbildning ge barnen en bra start i livet och en bättre framtid. Vi arbetar även med flera byutvecklingsprojekt och har vid många tillfällen gjort insatser vid naturkatastrofer som drabbat landet. Till exempel har vi gjort stora hjälpinsatser vid den stora jordbävningen 2010 och vid orkanen Matthew 2016.

Vi driver idag sju skolprojekt som omfattar fler än 3 100 barn:

  • Rigaud – I utkanten av Port-au-Prince ligger en skola med 580 barn.
  • Dano - På landsbygden väster om huvudstaden går 600 barn.
  • Jeanton – I en by nio mil norr om Port-au-Prince går 431 barn.
  • Boyer – På landsbygden nio mil från huvudstaden går 600 barn. • Hesse - Högt uppe i bergen, drygt tre timmars bilväg från Port-au-Prince, går 360 barn.
  • Bois Negresse – I ett bergsområde på gränsen till Dominikanska Republiken går 380 barn.
  • Marigot – I byn Callier, strax utanför Marigot på Haitis sydkust, går 240 barn.

Barnen är Haitis framtid!

Genom våra insatser får barn som fötts under svåra förhållanden chans till utbildning och ljusare framtidsutsikter. Vi vill att våra skolor skall vara modellskolor för alla skolor i landet, och tack vare ditt stöd blir detta möjligt. I skolmiljön får barnen grundläggande undervisning i ämnen som matematik, engelska och natur- kunskap, men uppmuntras även att tänka självständigt och lära sig om demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter. På våra förskolor får barnen möjlighet att utvecklas genom lek i en trygg miljö med vår kärleksfulla och kunniga personal. Vi ställer höga krav på pedagogiken i våra skolor!

Utbildning, mat och hälsovård

Förutom utbildning ger du, med ditt stöd, näringsrik mat och rent dricksvatten till barnen på skolorna. Maten fungerar även som en viktig motivation för många föräldrar att skicka sina barn till skolan och bekämpar den undernäring som ofta hotar barn från utsatta familjer. I varje skola finnas det rent vatten som även byarnas invånare kan ta del av. Rent vatten är en förutsättning för god hygien och skyddar mot de många sjukdomar som smutsigt vatten för med sig. På skolorna finns första hjälpen lådor med mediciner för de vanligaste åkommorna.

Övriga projekt

Vatten är en bristvara i Haiti. Stor del av byutvecklingen för Hoppets Stjärna har de senaste åren varit fokuserad på vatten. Alla fadderbarn har i dag tillgång till rent dricksvatten, och alltfler bybor likaså genom att nya vattenprojekt byggs. Vi försöker bygga ut med flera vattenstationer löpande. Vi har sedan 2009 delat ut boskap, framför allt getter, till barnen i byarna. Samtliga byar vi verkar i omfattas också av projektet ”Pay it forward”. Det betyder att när barnens getter föder sina killingar så måste den första killingen ges bort till ett annat barn på skolan.

Skolsystem i Haiti

Grundskolan omfattar sedan ett par år tillbaka årskurs 1-9. Då får man ta ett officiellt examensprov för att kvalificera sig för gymnasium årskurs 10-13, eller ett antal olika yrkesskolor.

Effekter av arbetet i Haiti under 2016

Efter orkanen Matthew oktober 2016 delade vi förnödenheter till 54 000 människor. Dessutom delade vi skolmaterial till 4 000 barn i tio byar.

Två nya vattenpumpar byggdes i Hesse och Jeanton. 216 getter delades ut 2016.

Sammanlagt sedan projektstart 2009 har 1 673 getter (och får), 1 447 hönor och 8 kor delats ut. För utförligare effektrapport för Haiti klicka här.  

 

 

Kortfakta Haiti
Haiti

Antal invånare: 9 923 000 (2009)
Statsskick: Republik
Yta: 27 750 km2
Huvudstad: Port-au-Prince
BNP per invånare: 790 USD (2009)
Valuta: Gourde
Språk: Franska och haitisk creol är officiella språk.
Viktigaste exportvaror: Kläder, skor, mangofrukt, kakao och kaffe
Religion: Katolicism.

Visste du...

18 landeratt Hoppets Stjärna bedriver verksamhet i 12 länder världen över.

30000 barn

att mer än 30 000 barn varje dag får utbildning och omsorg genom Hoppets Stjärna.