GranskadGodkand GG 2017

head ghana

Ghana ligger i Västafrika mellan Elfenbenskusten och Togo. Hoppets Stjärna har arbetat i landet sedan 1983 med fokus på utbildning för barn i fattiga byar. Målet med våra skolprojekt är att genom utbildning ge barnen en bra start i livet och en bättre framtid.

Vi driver idag sex förskoleprojekt som omfattar knappt 800 barn:

  • Gomoa Dominase – I de centrala delarna av södra Ghana finns en förskola med 160 barn.
  • Moree – I en liten fiskeby belägen på Ghanas sydkust går 95 barn.
  • Osae Krodua – En timmes bilväg från huvudstaden Accra ligger en förskola med 145 barn.
  • Kobeng – Drygt tre timmars bilfärd nordväst om Accra finns en förskola med 58 barn.
  • Pecchi – I ett litet samhälle, 30 mil nordväst om huvudstaden, går 194 förskolebarn.
  • Akobima – I södra Ghana, två timmars bilväg från Accra, finns en förskola med 146 barn.

Barnen är Ghanas framtid!

Genom våra insatser får barn som fötts under svåra förhållanden chans till utbildning och ljusare framtidsutsikter. I skolmiljön får barnen grundläggande undervisning i ämnen som matematik, engelska och naturkunskap, men uppmuntras även att tänka självständigt och lära sig om demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter. På våra förskolor får barnen möjlighet att utvecklas genom lek i en trygg miljö med vår kärleksfulla och kunniga personal. Vi ställer höga krav på pedagogiken i våra skolor!

Utbildning, mat och hälsovård

Med ditt stöd ger du utbildning och näringsrik mat. Maten fungerar även som en viktig motivation för många föräldrar att skicka sina barn till skolan och bekämpar den undernäring som ofta hotar barn från utsatta familjer. Barnen får både frukost och lunch. Vi verkar för att det vid varje skola skall finnas rent vatten. Rent vatten är en förutsättning för god hygien och skyddar mot de många sjukdomar som smutsigt vatten för med sig. Alla Hoppets Stjärnas skolor har även första hjälpen lådor. Som fadder hjälper du till att verka för utbildning, motverka undernäring och ge bättre hälsa till Ghanas barn. På så vis är du med om att ge dem en bra start i livet.

Skolsystem i Ghana

Skolsystemet i Ghana omfattar daghem för de allra minsta barnen. Sen är det tre år förskola som är en mycket viktig inkörsport till den sexåriga grundskolan. Efter det studerar barnen sex år på gymnasium. Efter det erbjuds det olika universitet, högskolor och yrkesskolor i Ghana. Skolåret börjar i mitten av september och avslutas i juli. Längden på skoldagen kan variera lite, i Hoppets Stjärnas projekt börjar barnen 07.30 och går hem klockan 15.

Exempel på effekter av vårt arbete i Ghana

Vid skolårets slut i juli 2016 klarade 100% av förskolebarnen examensproven som fungerar som inträdesbiljett till grundskolan. Alla skolkök har numera ordentliga frysar för kött och fisk. De har även fått gaskök med tillhörande cylindrar. Vi renoverade nyligen skolan i Moree. För utförligare effektrapport för Ghana klicka här.  

 

 

Kortfakta Ghana
Ghana

Antal invånare: 23 900 000
Statsskick: Republik
Yta: 238 537 km2
Huvudstad: Accra
BNP per invånare: 790 USD
Valuta: Ghana cedi;GHC
Språk: Officiellt språk, engelska.
Viktigaste exportvaror: Guld, kakao och timmer
Religion: ca 60% kristna

Visste du...

18 landeratt Hoppets Stjärna bedriver verksamhet i 12 länder världen över.

30000 barn

att mer än 30 000 barn varje dag får utbildning och omsorg genom Hoppets Stjärna.