GranskadGodkandGG 2016 2

head ghana

Ghana ligger i Västafrika mellan Elfenbenskusten och Togo. Här arbetar Star of Hope Ghana främst med för- och grundskoleverksamhet. Målet med våra skolprojekt är att genom utbildning ge barnen en bra start i livet och en bättre framtid. 

Vi driver idag sex förskoleprojekt som omfattar 700 barn:

  • Dominase – I de centrala delarna av södra Ghana finns en förskola med 130 barn.
  • Moree – I en liten by belägen på Ghanas sydkust går 100 barn.
  • Osae Krodua – En timmes bilväg från huvudstaden Accra ligger en förskola med 140 barn.
  • Kobeng – Drygt 3 timmar bilfärd nordväst om Accra finns en förskola med 80 barn.
  • Pecchi – I ett litet samhälle, 30 mil nordväst om huvudstaden, går 130 förskolebarn.
  • Akobima – I södra Ghana, två timmars bilväg från Accra, finns en förskola med 130 barn.

Barnen är Ghanas framtid!

Genom våra insatser får barn som fötts under svåra förhållanden chans till utbildning och ljusare framtidsutsikter. Vi vill att våra skolor skall vara modellskolor för alla skolor i landet, och tack vare ditt stöd blir detta möjligt. I skolmiljön får barnen grundläggande undervisning i ämnen som matematik, engelska och naturkunskap, men uppmuntras även att tänka självständigt och lära sig om demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter. På våra förskolor får barnen möjlighet att utvecklas genom lek i en trygg miljö med vår kärleksfulla och kunniga personal. Vi ställer höga krav på pedagogiken i våra skolor!

Utbildning, mat och hälsovård

Förutom utbildning ger du, med ditt stöd, näringsrik mat och grundläggande hälsovård till barnen på skolorna. Maten fungerar även som en viktig motivation för många föräldrar att skicka sina barn till skolan och bekämpar den undernäring som ofta hotar barn från utsatta familjer. Vi verkar för att det vid varje skola skall finnas rent vatten som även byarnas invånare kan ta del av. Rent vatten är en förutsättning för god hygien och skyddar mot de många sjukdomar som smutsigt vatten för med sig. På skolorna erbjuder vi också grundläggande hälsovård i form av hälsokontroller och vaccination. Som fadder hjälper du till att verka för utbildning, motverka undernäring och ge bättre hälsa till Ghanas barn. På så vis är du med om att ge dem en bra start i livet.

 

Kortfakta Ghana
Ghana

Antal invånare: 23 900 000
Statsskick: Republik
Yta: 238 537 km2
Huvudstad: Accra
BNP per invånare: 790 USD
Valuta: Ghana cedi;GHC
Språk: Officiellt språk, engelska.
Viktigaste exportvaror: Guld, kakao och timmer
Religion: ca 60% kristna

Visste du...

18 landeratt Hoppets Stjärna bedriver verksamhet i 12 länder världen över.

30000 barn

att mer än 30 000 barn varje dag får utbildning och omsorg genom Hoppets Stjärna.