GranskadGodkandGG 2016 2

head filippinerna

Filippinerna består av 7 000 öar. Där arbetar Star of Hope Philippines främst med för- och grundskoleverksamhet upp till gymnasiet. Vi jobbar även med stöttning av de elever som vill studera vidare på college för att kunna få en högre utbildning! Målet med våra skolprojekt är att ge barn möjlighet till en utbildning och därmed en bra start i livet och en bättre framtid. Vi ger även ekonomiskt stöd till barn i statliga skolor, delar ut matpaket till behövande, bedriver utbildning för vuxna och har vid många tillfällen gjort insatser under naturkatastrofer som drabbat landet. Fokus ligger också på hjälp till utsatta flickor. Vi driver idag fem projekt i landet

 

  • Crame Day Care – Förskolan i huvudstaden Manila tar emot 79 barn under sex år varje dag.
  • Infanta Elementary School - Skolan ligger i Infanta. Projektet initierades av Star of Hope efter en naturkatastrof i form av ett jordskred 2005. Totalt tar skolan emot 134 barn varje dag.
  • Taytay Elementary School – Grundskolan ligger i Taytay, ca 15 kilometer utanför huvudstaden Manila. Idag tar skolan emot ca 1 100 barn varje dag.
  • Taytay High School – I Taytay ligger även vår gymnasieskola som tar emot ca 1 100 gymnasieelever varje dag.
  • College Education - Vi ger också stöd till ungdomar som vill gå vidare med högre studier. En collegeutbildning ligger vanligtvis på fyra år.

 

Barnen är Filippinernas framtid

Genom våra insatser i Filippinerna vill vi ge barn en utbildning och en bättre framtid. Vi vill att våra skolor skall kunna vara modellskolor för alla skolor i landet. Tack vare ditt stöd är detta möjligt. Som fadder kan du hjälpa till att utbilda, motverka undernäring och ge en bättre hälsa till Filippinernas barn. På så vis ger vi Filippinernas barn en bra start på livet. 

Vi ger barnen en bättre framtid! 

Målet med våra skolor i Filippinerna är att ge barnen som fötts under svåra förhållanden en utbildning och därmed bättre framtidsmöjligheter. I skolorna får barnen grundläggande undervisning i läsning, skrivning, matematik, engelska och naturkunskap osv. men uppmuntras även att tänka självständigt och lära sig demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter. På våra förskolor får barnen omvårdnad och möjlighet att utvecklas genom lek i en trygg miljö med vår kärleksfulla och kunniga personal. Vi ställer höga krav på pedagogiken i våra skolor! Stödet till collegeutbildning ger ungdomar en möjlighet att utbilda sig på högre nivå för att kunna påverka de samhällen de lever i. Vi fokuserar även på stöd till flickor som är en extra utsatt grupp i Filippinerna på grund av den utspridda barnprostitutionen som finns i landet. Tack vare denna insats får barnen, som fötts in i fattigdom, en bra start och nya framtidsmöjligheter. 

Utbildning, mat och hälsovård 

Förutom utbildning ger du, med ditt stöd, näringsrik mat och grundläggande hälsovård till barnen på skolorna. Maten fungerar även som en viktig motivation för många föräldrar att skicka sina barn till skola och bekämpar den undernäring som ofta hotar barn som kommer ifrån fattiga familjer. Vi vill att det vid varje skola skall finnas rent vatten som även byarnas invånare kan ta del av. Rent vatten är en förutsättning för en god hygien och en minskning av de många sjukdomar smutsigt vatten för med sig. På skolorna erbjuder vi barnen grundläggande hälsovård i form av hälsokontroller och vaccination.

 

 

Kortfakta Filippinerna
Filippinerna

Antal invånare: 94 852 030 (2011)
Statsskick: Republik, enhetsstat
Yta: 300 000 km2
Huvudstad: Manila, 10 660 000 invånare (Uppskattning 2006)
Befolkningstillväxt: 1,7 % (2010)
BNP per invånare: 2 341 USD (2012)
Valuta: Filippinska Peso
Språk: Filipino (tagalog) är största språk. Många talar även engelska.
Viktigaste exportvaror: Elektronisk utrustning (datachips och mikroprocessorer) samt koppar, socker och timmer.
Religion: Majoritet katolicism.
Läs- och skrivkunnighet: 95,4 % (2008)
Andel barn som börjar grundskolan: 88,3 % (2009)

Visste du...

18 landeratt Hoppets Stjärna bedriver verksamhet i 12 länder världen över.

30000 barn

att mer än 30 000 barn varje dag får utbildning och omsorg genom Hoppets Stjärna.