GranskadGodkand GG 2017

head filippinerna

Filippinerna består av 7 000 öar. Där arbetar Star of Hope Philippines främst med för- och grundskoleverksamhet upp till gymnasiet. Vi jobbar även med stöttning av de elever som vill studera vidare på college för att kunna få en högre utbildning! Målet med våra skolprojekt är att ge barn möjlighet till en utbildning och därmed en bra start i livet och en bättre framtid. Vi ger även ekonomiskt stöd till barn i statliga skolor, delar ut matpaket till behövande, bedriver utbildning för vuxna och har vid många tillfällen gjort insatser under naturkatastrofer som drabbat landet. Fokus ligger också på hjälp till utsatta flickor. Vi driver idag fem projekt i landet:

  • Crame Day Care – Förskolan i huvudstaden Manila tar emot 45 barn under sex år varje dag.
  • Infanta School - Skolan ligger i Infanta. Projektet initierades av Hoppets Stjärna efter en naturkatastrof i form av ett jordskred 2004. Totalt tar skolan emot 270 barn varje dag.
  • Taytay Elementary School – För- och grundskolan ligger i Taytay, ca 15 kilometer utanför huvudstaden Manila. Idag tar skolan emot knappt 800 barn varje dag.
  • Taytay High School – I Taytay ligger även vår gymnasieskola som tar emot nästan 1000 gymnasieelever varje dag.
  • College Education - Vi ger också studiestöd till ungdomar som vill gå vidare med högre studier. En collegeutbildning ligger vanligtvis på fyra år. Detta läsår får 45 ungdomar stöd till högre studier.

Barnen är Filippinernas framtid

Genom våra insatser i Filippinerna vill vi ge barn en utbildning och en bättre framtid. Vi vill att våra skolor skall kunna vara modellskolor för alla skolor i landet. Tack vare ditt stöd är detta möjligt. Som fadder kan du hjälpa till att utbilda, motverka undernäring och ge en bättre hälsa till Filippinernas barn. På så vis ger vi Filippinernas barn en bra start på livet.

Vi ger barnen en bättre framtid!

Målet med våra skolor i Filippinerna är att ge barnen som fötts i utsatta områden en utbildning och därmed bättre framtidsmöjligheter. I skolorna får barnen grundläggande undervisning i läsning, skrivning, matematik, engelska och naturkunskap osv. men uppmuntras även att tänka självständigt och lära sig demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter. På våra förskolor får barnen omvårdnad och möjlighet att utvecklas genom lek i en trygg miljö med vår kärleksfulla och kunniga personal. Vi ställer höga krav på pedagogiken i våra skolor! Stödet till collegeutbildning ger ungdomar en möjlighet att utbilda sig på högre nivå för att kunna skaffa sig bättre yrken. Vi fokuserar även på stöd till flickor som är en extra utsatt grupp i Filippinerna på grund av den utbredda barn- prostitutionen som finns i landet. Tack vare denna insats får barnen, som fötts in i fattigdom, en bra start och nya framtidsmöjligheter.

Utbildning och hälsovård

Förutom utbildning ger du, med ditt stöd, grundläggande hälsovård till barnen på skolorna. På den stora skolan i Taytay har vi en liten klinik med sjuksyster. På skolorna i Cramne och Infanta har vi första hjälpen utrustning.

Skolsystem i Filippinerna

Från 1945 till 2011 tog grundutbildningen tio år att slutföra - sex års grundutbildning och fyra års gymnasieutbildning för barn i åldrarna sex upp till femton. 2012 kom en ny utbildningsplan som även blev lag. Nu tar grundutbildningen tretton år att slutföra - ett år med förskola, sex års grundskoleutbildning, och sex års gymnasium. Detta gör att alla skolor och familjer ställs inför nya utmaningar.

Skolåret börjar i juni och slutar i mars.

Exempel på effekter i Filippinerna under 2016

I Taytay hade vi 2 000 elever läsåret 2016-17. 150 elever tog studenten från grundskolan, 250 från gymnasiet. 100% av barnen klarade examensproven. Sedan starten har 20 000 elever tagit studenten från grundskolan och 12 000 från gymnasiet i Taytay.

I Infanta hade vi 270 elever upp till årskurs 6 under skolåret som avslutades i mars 2017. 100% klarade skolexamen i årskurs 6 och flyttade upp till kommunalt gymnasium.

Hundratals ungdomar har fått studiestöd för högre studier och har kommit ut i arbetslivet. Det inkluderar bland annat lärare, sjuksystrar, dataingenjörer, med flera yrken. För utförligare effektrapport för Filippinerna klicka här.  

Kortfakta Filippinerna
Filippinerna

Antal invånare: 94 852 030 (2011)
Statsskick: Republik, enhetsstat
Yta: 300 000 km2
Huvudstad: Manila, 10 660 000 invånare (Uppskattning 2006)
Befolkningstillväxt: 1,7 % (2010)
BNP per invånare: 2 341 USD (2012)
Valuta: Filippinska Peso
Språk: Filipino (tagalog) är största språk. Många talar även engelska.
Viktigaste exportvaror: Elektronisk utrustning (datachips och mikroprocessorer) samt koppar, socker och timmer.
Religion: Majoritet katolicism.
Läs- och skrivkunnighet: 95,4 % (2008)
Andel barn som börjar grundskolan: 88,3 % (2009)

Visste du...

18 landeratt Hoppets Stjärna bedriver verksamhet i 12 länder världen över.

30000 barn

att mer än 30 000 barn varje dag får utbildning och omsorg genom Hoppets Stjärna.