GranskadGodkandGG 2016 2

head brasilien

Det var i just Brasilien som Hoppets Stjärnas arbete började. 1970 öppnade barnhemmet Estrela da Esperança i Montes Claros och blev vårt allra första projekt.  I landet har vi utvecklat en modell som kan komma att förändra hela nationens sätt att arbeta med förskoleverksamhet. Star of Hope Brazil driver kvalitetssäkrade skolor till 40 procent lägre kostnad än vad landets kommuner kan göra själva, vilket fått myndigheterna att ta emot konceptet med öppna armar. Kommunerna står för 90 procent av finansieringen, men allt sker ändå i Star of Hopes regi så att verksamheten präglas av vår pedagogik, våra värderingar och vår kärlek till barnen. Efterfrågan från myndighetshåll för våra satsningar i landet växer snabbt. 2013 omfattas cirka 7 500 barn av de nio projekt som vi driver i landet.

  • Estrela da Esperança – Förskolan, som startade som ett barnhem, är Star of Hopes första projekt och ligger i Montes Claros i norra Brasilien. Varje dag kommer 180 barn till denna skola.
  • Den rullande barnkliniken – Vår ambulans är en mobil klinik som kontinuerligt besöker barn i området kring Santos. Totalt får 4 250 barn hjälp av den mobila kliniken varje år.
  • CEI Erik Gunnar – Denna förskola, som ligger i Sao Paulo, har fått sitt namn efter Star of Hopes grundare Erik Gunnar Eriksson. Skolan tar emot 150 barn varje dag.

I São Paulo finns även fem förskolor som dagligen totalt tar emot cirka 1 800 barn. Vila Medeiros, Cerejeiras, Vila Guilherme, Cantinho Feliz och Jardim Fontalis.

Barnen är Brasiliens framtid

Genom våra insatser i Brasilien vill vi ge barn utbildning och en bättre framtid. Vi vill att vår modell skall kunna användas av fler kommuner och fler privata aktörer. Tack vare ditt stöd blir detta möjligt. Som fadder hjälper du till att utbilda och ge bättre hälsa till Brasiliens barn. På så vis ger vi de här barnen en bra start i livet. Vi ger barn en bättre framtid! Målet med vårt koncept i Brasilien är att ge barn som fötts under svåra förhållanden utbildning och därmed bättre framtidsutsikter. Det är också ett sätt att stoppa den onda spiral av missbruk, våld och kriminalitet som brasilianska ungdomar kan hamna i. I skolorna får barnen grundläggande undervisning i bland annat läsning, skrivning, matematik och naturkunskap, men uppmuntras även att tänka självständigt och lära sig demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter. På våra förskolor får barnen omvårdnad och möjlighet att utvecklas genom lek i en trygg miljö med vår kärleksfulla och kunniga personal. Vi ställer höga krav på pedagogiken i våra skolor! Genom att satsa på barns utveckling i tidig ålder kan vi motverka många problem långt innan de uppstår. Vår mobila klinik ger grundläggande hälsovård till tiotusentals barn som har råd att besöka ett sjukhus. Vi satsar även på en fotbollsskola, ett projekt som är mycket uppskattat och hjälper många barn att utvecklas även fysiskt och håller dem borta ifrån missbruk, våld och kriminalitet. Tack vare dessa insatser får barn som fötts in i fattigdom en bra start och nya framtidsmöjligheter.

Kortfakta Brasilien
Brasilien

Antal invånare: 196 655 014 (2011)
Statsskick: Republik
Yta: 8 537 404 km2
Huvudstad: Brasilia, 2 500 000 invånare (Uppskattning 2010)
Befolkningstillväxt: 0,9 % (2010)
BNP per invånare: 2 341 USD (2012)
Valuta: Real
Språk: Portugisiska samt ca 180 indianspråk.
Viktigaste exportvaror: Fordon, mineraler, livsmedel och metaller.
Religion: Majoritet katolicism.

Visste du...

18 landeratt Hoppets Stjärna bedriver verksamhet i 12 länder världen över.

30000 barn

att mer än 30 000 barn varje dag får utbildning och omsorg genom Hoppets Stjärna.