GranskadGodkand GG 2017

head brasilien

Det var i just Brasilien som Hoppets Stjärnas arbete började. 1970 öppnade barnhemmet Estrela da Esperança i Montes Claros och blev vårt allra första projekt. I landet har vi utvecklat en modell som kan komma att förändra hela nationens sätt att arbeta med förskoleverksamhet. Star of Hope Brazil driver kvalitetssäkrade skolor till 40 procent lägre kostnad än vad landets kommuner kan göra själva, vilket fått myndigheterna att ta emot konceptet med öppna armar. Kommunerna står för 90 procent av finansieringen, men allt sker ändå i Star of Hopes regi så att verksamheten präglas av vår pedagogik, våra värderingar och vår kärlek till barnen. Efterfrågan från myndighetshåll för våra satsningar i landet växer snabbt. Våra förskolor: 

  • Estrela da Esperança – Förskolan, som startade som ett barnhem, är Hoppets Stjärnas första projekt och ligger i Montes Claros i norra Brasilien. Varje dag kommer 40 barn till denna skola.
  • CEI Erik Gunnar – Denna förskola, som ligger i Sao Paulo, har fått sitt namn efter Hoppets Stjärnas grundare Erik Gunnar Eriksson. Skolan tar emot 155 barn varje dag.

I São Paulo finns ytterligare sex förskolor som dagligen totalt tar emot cirka 1 990 barn. De heter Vila Medeiros, Cerejeiras, Vila Guilherme, Cantinho Feliz, Jardim Fontalis och Miguel Afonso.

Ett annat spännande och populärt projekt är den den rullande barnkliniken. Den har kontinuerligt besökt barn i området kring staden Santos sedan 2005. Denna mobila klinik flyttas i början av 2018 till Sao Vicente. Vår mobila klinik ger grundläggande hälsovård till tusentals barn som inte har råd att besöka ett sjukhus.

Barnen är Brasiliens framtid

Genom våra insatser i Brasilien vill vi ge barn utbildning och en bättre framtid. Vi vill att vår modell skall kunna användas av fler kommuner och fler privata aktörer. Tack vare ditt stöd blir detta möjligt. Som fadder hjälper du till att utbilda och ge bättre hälsa till Brasiliens barn. På så vis ger vi de här barnen en bra start i livet. Vi ger barn en bättre framtid! Målet med vårt koncept i Brasilien är att ge barn som fötts under svåra förhållanden utbildning och därmed bättre framtidsutsikter. Det är också ett sätt att stoppa den onda spiral av missbruk, våld och kriminalitet som brasilianska ungdomar kan hamna i. I skolorna får barnen grundläggande undervisning i bland annat läsning, skrivning, matematik och naturkunskap, men uppmuntras även att tänka självständigt och lära sig demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter. På våra förskolor får barnen omvårdnad och möjlighet att utvecklas genom lek i en trygg miljö med vår kärleksfulla och kunniga personal. Vi ställer höga krav på pedagogiken i våra skolor! Genom att satsa på barns utveckling i tidig ålder kan vi motverka många problem långt innan de uppstår. Förskolan är öppen från sju på morgonen till 17 på eftermiddagen. Alla våra lärare är utbildade och kvalificerade lärare. Barnen får även flera mål mat per dag vilket är en bra avlastning för fattiga familjer. Vi har en sjuksköterska som övervakar alla våra sju förskolor i Sao Paulo. Vi satsar även på en fotbollsskola, ett projekt som är mycket uppskattat och hjälper många barn att utvecklas även fysiskt och håller dem borta ifrån missbruk, våld och kriminalitet. Tack vare dessa insatser får barn som fötts in i fattigdom en bra start och nya framtidsmöjligheter.

Skolsystem i Brasilien

Förskolan är till för barn upp till fem år. Grundskolan omfattar nio år och är obligatorisk för barn 6-14 år. Efter det erbjuds gymnasiet som är inriktad för att eleverna ska förberedas för universitet och högskola. Skolåret pågår 1 februari - 15 december. I juli har man en månads lov.

Effekter av vårt arbete i Brasilien

Star of Hope Brazil driver kvalitetssäkrade skolor till 40 procent lägre kostnad än vad landets kommuner kan göra själva. I och runt storstaden Sao Paulo driver vi gemensamt med kommunen för närvarande sju förskolor i ett unikt samarbete. Tillsammans tog de emot närmare 2 100 barn under 2016. Här finns utbildningsmaterial, leksaker, och lekpark. Alla barnen får även flera mål mat. Under året gör man regelbundet utflykter till bland annat djurparker, teatrar, och cirkusar. Allt för barnens bästa och deras utveckling. Vår mobila klinik som har vårdat tiotusentals barn runt staden Santos sedan 2005 har fått nytt avtal och börjar 2018 rulla runt i Sao Vicente. För mer information klick här

Kortfakta Brasilien
Brasilien

Antal invånare: 196 655 014 (2011)
Statsskick: Republik
Yta: 8 537 404 km2
Huvudstad: Brasilia, 2 500 000 invånare (Uppskattning 2010)
Befolkningstillväxt: 0,9 % (2010)
BNP per invånare: 2 341 USD (2012)
Valuta: Real
Språk: Portugisiska samt ca 180 indianspråk.
Viktigaste exportvaror: Fordon, mineraler, livsmedel och metaller.
Religion: Majoritet katolicism.

Visste du...

18 landeratt Hoppets Stjärna bedriver verksamhet i 12 länder världen över.

30000 barn

att mer än 30 000 barn varje dag får utbildning och omsorg genom Hoppets Stjärna.