GranskadGodkand GG 2017

argentina banner 2017 ny

Argentina är Sydamerikas näst största land. Här arbetar Hoppets Stjärna främst med att hjälpa fattiga och utsatta människor inom minoritetsgruppen Toba i Chaco-provinsen. Målet är att via en rad arbeten på olika nivåer ge barn och ungdomar en bra start i livet och en bättre framtid. Den ekonomiska situationen har varit svår i Argentina de senaste 15 åren. En tredjedel av befolkningen lever i fattigdom. I Chaco-provinsen där vi arbetar är femtio procent fattiga, och bland Tobafolket är siffran ännu högre. Det råder hög arbetslöshet och många är också undersysselsatta.

Genom ett antal aktiviteter och projekt har vi lyft upp tusentals människor ur fattigdom och misär till ett värdigare liv med större möjligheter. Vi har byggt skolor, förskolor, kyrkor, hälsovårdscentraler, hus och dragit vattenledningar med mera. Allt detta har bidragit till högre levnadsstandard med bättre hälsa och förutsättningar.

1990 byggde vi den första hälsovårdscentralen för Tobafolket, och den driver vi idag i en unikt samarbete med kommunen. Här finns en allmän klinik, hjärtlugnklinik, barnavdelning, gynekolog, tandläkare och ett apotek. Centralen ger lokalbefolkningen gratis vård. Vi ger kontinuerligt familjestöd och studiestöd genom en rad olika program och når på det sättet ut till många tusen människor.

I byn Nam Qom driver Star of Hope en yrkesskola där vi erbjuder tvåårskurser i olika ämnen. För närvarande har vi matlagnings- och bakskola, sy- och vävskola samt en hantverksskola. Vi ger studiestöd till dem som vill studera på högskola, och det har gett resultat. Antalet högutbildade från Tobafolket ökar. Numera möter vi läkare, arkitekter, lärare, poliser, sjuksköterskor, tandläkare och andra som lyckats nå dit de är idag tack vare Hoppets Stjärna.

Genom våra insatser får barn som fötts under svåra förhållanden chans till utbildning och ljusare framtidsutsikter. Förutom utbildning ger du, med ditt stöd, grundläggande hälsovård till barnen och näringsrik mat till dem och deras familjer. Maten bekämpar den undernäring som ofta hotar barn från utsatta familjer, medan barnen får tand- och hälsovård på den vårdcentral som Hoppets Stjärna byggt i Nam Qom.

Som fadder hjälper du till att verka för utbildning, motverka undernäring och ge bättre hälsa till Argentinas barn. På så vis är du med om att ge dem en bra start i livet.

 

Kortfakta Argentina
Argentina

Antal invånare: 39 900 000
Statsskick: Republik
Yta: 2 780 000 km2
Huvudstad: Buenos Aires
BNP per invånare: 8 250 USD
Valuta: Argentinsk Peso; ARS
Språk: Spanska
Viktigaste exportvaror: Vete, majs, sojaolja, kött och boskap.
Religion: Katolicism

Visste du...

18 landeratt Hoppets Stjärna bedriver verksamhet i 12 länder världen över.

30000 barn

att mer än 30 000 barn varje dag får utbildning och omsorg genom Hoppets Stjärna.